Cooperation / references

IMG_9190Best of Scandinavia cooperates close to the destinations within Norway and Sweden that understand the needs of the commercial markets. This is an advantage for our tour operator partners in different countries.

Some of our nominations and prizes:

– Baltic Akademie Cup 2007

– Kiruna-Lapland-Prize, export prize 2012

– Willy-Scharnow-Stiftung – nomination for best destination education,

(Baltic Akademie 2003)

– Best Sweden Seller 2003 (Regionförbund Kalmar Län)

– Best seller and communication, Swedish Lapland 2012

– Innovation Prize Best product development 2013 in silver / Travel One (Germany for Dertouristik)

 • Best of Scandinavia stands behind the most popular products from Scandinavia in the German distribution (Travel Agencies): Almost 50% of German travel agencies name BOS products in the German distribution as the best products for Scandinavia (surveil by Fjord Line among more than 1000 travel agencies. The seconds rank after BOS/Dertouristik got 25%.). A big thank you to our travel agents.

References of successfull cooperations: (special arrangements)

 • Air Berlin
 • Audi AG
 • AWO
 • Baltic Academy of Scandlines
 • Bosch
 • Bundesgerichtshof
 • Dertour Academy
 • Dertouristik
 • De Jong
 • Deutsche Bahn
 • Dunlop
 • Ehrmann
 • ERV (Europäische Reiseversicherung)
 • Fjord Line
 • Feelgood Reisen
 • Glur Reisen
 • Hewlett Packard
 • IVT
 • Journalist Trips from Germany, Austria, Netherlands.
 • Licher Brauerei
 • Länder Spezial Dertouristik
 • NDR TV
 • OTIS
 • Polarkreis Reisen
 • RTL Regional (Sachsen)
 • RTL TV
 • SAS
 • Scandlines
 • Stena Line
 • Sunvil Discovery
 • Terdav
 • ZDF TV

ATT SAMARBETA MED BEST OF SCANDINAVIA INCOMING

Best of Scandinavia Incoming är ett incoming företag med tyngdpunkt på Sverige, Norge och Finland. Företaget firar 20 års jubileum under 2017 och är ett privat familjeföretag.

Världens största turistmarknad ligger runt hörnet: På den tyska marknaden (Tyskland / Österrike) använder vi oss av en resebyrådistribution med mer än 10.000 resebyråer. De når 90 miljoner konsumenter i dessa 2 länder. Den gemensamma marknaden i Tyskland och Österrike är Världens största turistmarknad när det gäller utgifter utomlands, större än t.ex. Kina, som har 15 gg mer invånare men lägre utgifter. Distributionen är effektiv och ställer höga krav på leverantörernas leveranssäkerhet. Vi har premium samarbetspartners även i Schweiz och Storbritannien, som styr sina gäster till våra leverantörer.

BOS är en betydelsefull partner för utvalda hotellkedjor, men jobbar samtidigt med många lokala aktörer. Vi brukar hålla en tätt kontakt, följer avtalen och betalar ut i tid! Vår kreditvärdighet är sedan flera år AAA. I gengäld kräver vi att marknadens villkor (som inte vi bestämmer) följs.

Vi jobbar även med specialister som kräver mer detailjerad information om produkten. På så vis använder vi olika distributionskanaler för att nå olika målgrupper. Oftast är det par (“DINKs” / “WHOPs”) vi får som kund.

Du ska ha:

– alla registreringar, f-skattesedel, ev. kollektivavtal, försäkringar som krävs enligt lagen

– hög levereanssäkerhet

– kvalitetssäkring

– tydlig prisbild mot kund, turoperatör och incoming touroperatör (inbound

– allotment måste vara möjligt

Vi är kända för ett bra partnerskap med full respekt och affärsmässigt pålitlighet.

Best of Scandinavia erbjuder långsiktigt samarbete. BOS är sedan 20 år engagerad i målinriktade BtoB satsningar som främjar våra leverantörer i Sverige, Norge och Finland. Det täta förtroende och samarbetet inom den tyska resebranschen gör att många kända namn är del i kooperationen.

Exempel: Norway Competence talk (webinar, print advertising, publishing)

 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s